Коротка історія української територіальної геральдики

Як відомо, територіальні герби в Європі з’явилися у XI-XII ст., виникаючи з родових гербів сюзеренів даної місцевості. Пізніше до родових емблем додаються елементи, що відображають історію даного регіону, його природні ресурси, інші особливості. Зараз в кожній країні Європи територіальні одиниці мають свої герби. Наприклад, герби мають воєводства Польщі, комітати Угорщини, кантони Швейцарії, землі Німеччини і т.д. Земельний герб підкреслює прагнення до самоврядування в рамках єдиної держави, важливість територіальної одиниці.

На Україні першими територіальними гербами стали родові емблеми князів Київської Русі, які остаточно складаються до XII століття. Так, на печатках київських князів з’явилося зображення архангела Михаїла, галицьких князів — Лева, волинських — Георгія Змієборця, чернігівських — Орла і т.д. У XIV в. родові емблеми перетворюються вже в герби областей.

У XIV-XVII ст. українські землі потрапляють під владу Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Міста України отримують «привилеї” на так зване Магдебурзьке право, яке звільняло городян від влади феодала і давало їм право на самоврядування і судочинство. Місто отримало і право мати свій герб.

У XV-XVI ст. на території України складаються окремі утворення — воєводства. Вони також отримують свої символи, в більшості своїй повторюють символи древні: Київське воєводство отримало, наприклад, герб із зображенням архангела Михаїла, Подільське — золотого сонця. Чернігівське — двоголового орла.

Із виникненням козацтва поступово формується і його символіка. У 1576р. з’являється печатка із зображенням «лицаря з ковпаком на голові, арматом та усіляких військових припасів». Така печатка є, зокрема, на універсалі гетьмана Григорія Лободи (1595р.). У XVIII столітті складається вже струнка система запорізьких символів — це і печатки сотенних містечок, прапорів, куренів, паланкові печатки т.д. Такий порядок існував до 1764 року, коли була ліквідована Гетьманщина і управління Лівобережної України перейшло до Малоросійської колегії. У 1766р. затверджено її герб, містив герби п’яти українських земель: Київської, Переяславської, Стародубської, Сіверської та Чернігівської. У 1781р. Лівобережна Україна була поділена на намісництва. Їх гербами були герби відповідних адміністративних центрів. Наприкінці XVIII в. була здійснена єдина для Російської імперії адміністративно-територіальна реформа. На початку XIX ст. Україна була розділена на 9 губерній, які входили в три генерал-губернаторства. Гербом губернії вважався герб губернського міста, що взятий за основу щита. Це нововведення, зроблене І.І.фон Енден, проіснувало близько 100-та років.

У 50-і рр. XIX в. російська герботворчість переживає свого роду «перебудову». Розробкою та систематизацією гербів тепер займається спеціальне Гербове відділення на чолі з П.В.Кене, який розробляє єдину форму для гербів імперії. В основі затверджених царем в 1856 р. губернських гербів найчастіше зустрічається герб губернського міста. Для повітових міст запропоновано поміщати герб губернії в правий чи лівий верхній кут щита (т.зв. вільну частину). Така система геральдики проіснувала до 1917 р.

Через різні обставини в Українській республіці був прийнятий лише державний герб (1 березня 1918 в м. Коростені). Пізніше до територіальної символіки повернувся, на жаль, в еміграції, Микола Оверкович Битинський. У 1939 р. він створює проект державних символів України, у т.ч. і Великий Герб із зображенням емблем тих територій, які населяли українці. За часів Радянського Союзу був прийнятий лише герб УРСР (1919 р, із змінами 1937 і 1949). Територіальна геральдика в СРСР не розроблялася.

У 1990 р було створено Українське геральдичне товариство, що направило свої зусилля на відродження в Україні герботворчих традицій. Товариство надає всіляку допомогу у створенні місцевих символів. Прийнятим уже в роки незалежності Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» вже законодавчо рекомендовано областям обзавестися власною символікою. 18 травня 2000 Президент України видав Указ «Про впорядкування геральдичної справи в Україні», при Президентові створена Комісія державних нагород та геральдики, яка і буде здійснювати геральдичну експертизу проектів герба і прапора нашої області.

Такою є коротка історія української територіальної геральдики.

Читайте також: історію створення герба Миколаївській області в дзеркалі існуючих колись символів.

За матеріалами: Р.Ю.Кочкурова. Джерела: Журнал «Гербовед’» # 57, стр.39-44.