Актуальність брендингу території

Відомо, що в сьогоднішньому інформаційному суспільстві істотна частина капіталізації чогось завгодно в принципі — компанії, регіону чи держави досягається за рахунок створення і просування бренду.

Процес територіального брендингу по своїй суті не відрізняється від брендинга товарного, корпоративного або персонального. Територіальний брендинг спрямований на поліпшення іміджу регіону, на створення в думках його гостей та мешканців необхідних позитивних асоціацій і образів. Для будь-якого регіону бренд також важливий, як і для компанії, адже саме він є основою відносин з цільовою аудиторією, формує прихильність до географічного регіону на емоційному рівні і лояльність до нього.

Умовно кажучи, спираюшись на історичний досвід попередніх поколінь, бренд території покликаний оформити її поточне та перспективне смислове наповнення. Таким чином, в основі проекту брендінгу території лежить ідея донесення до широкої громадськості уявлення про її унікальність.

Іншими словами, брендінг території — це створення тієї значущої, наповненою актуальними смислами «упаковки», яка, за умови правильного підходу, позитивно впливає на економіку регіону і є сучасним інструментом залучення до його можливостей уваги зовнішніх і внутрішніх споживачів послуг.

Бренд території, разом із стратегією її комплексного просування допоможе оптимізувати бюджетні та позабюджетні витрати на інформаційні, соціо-культурні, спортивні та інші проекти, які в будь-якому випадку відбуваються в усіх містах і регіонах, і сприятиме вирішенню наступних мікро- і макроекономічних завдань:

  • створення привабливого туристичного продукту;
  • формування інвестиційної привабливості території;
  • залучення людських ресурсів та / або зменшення відтоку населення в інші регіони;
  • поліпшення якості життя за рахунок інвестицій в інфраструктуру;
  • зняття внутрішньої соціальної напруженості, гордість за свою територію;
  • посилення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на національному та міжнародному ринках;
  • зростання доходів і податкових надходжень, пов’язаних з туризмом (HoReCa, транспорт, сфера послуг, виготовлення та продаж сувенірів, розвиток ринку нерухомості);
  • збільшення доходів від експорту, полегшення виходу на зовнішні ринки за рахунок популярності території, націнка за бренд території;
  • формування купівельного попиту на місцеву продукцію.

Крім того, процес створення бренду для регіону є консолідуючим фактором його розвитку, який включає в себе сукупність різних заходів, спрямованих «назовні», тобто на залучення нових туристів в регіон, (наприклад — підготовка інформаційних матеріалів на різних мовах, їх поширення, участь у міжнародних туристичних виставках і ярмарках, організація візитів преси та туристичних підприємств тощо), а також ряд заходів, спрямованих «всередину» , тобто на поліпшення туристичної пропозиції регіону та його якості — розвиток інфраструктури, створення інформативних туристичних вказівників, робота з гідами, інформування суспільства, поліпшення якості організації навчання підприємців, створення нових продуктів туризму, розробка маршрутів та ін.